Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Yritys:                                Lehmonkärki/Ari Yrjölä
Y-tunnus:                          1493322-3
Osoite:                               Lehmonkärjentie 180
Postinumero:                   17320
Postitoimipaikka:            ASIKKALA
Puhelinnumero:               03-7666 330
Sähköpostiosoite:            lehmonkarki@lehmonkarki.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                                 Lehmonkärki/Ari Yrjölä
Nimi:                                  Marjo Yrjölä
Osoite:                                Lehmonkärjentie 180
Postinumero:                    17320
Postitoimipaikka:             ASIKKALA
Puhelinnumero:               050-5501 776
Sähköpostiosoite:            lehmonkarki@lehmonkarki.fi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien asiakassuhteen ylläpitoon, kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, Yrityksen nimi, Sähköpostiosoite ja Puhelinnumero

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään.
Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).
Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustomme ei kerää evästeitä

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin